ADRESS: Mickelsbergsvägen 224
125 54 Älvsjö
TELEFON: 08-88 52 30
08-88 24 10
FAX: 08-88 26 30
MOBIL: HANS 070-888 24 10
ULLA
070-886 18 76
E-POST: info@bildinfo.se
HANS hans@bildinfo.se
ULLA
ulla@bildinfo.se