bildinfo.se är vår nya logotype.
Vi som driver företaget är Hans och Ulla Sandqvist. Hittills har vi haft 30 roliga år
tillsammans med alla våra kunder, vänner och medproducenter. Vårt nätverk gör att inget
uppdrag är för stort för oss - och naturligtvis inte heller för litet.