Vi skapar bildinformation där en text, ett fotografi eller en illustration
enskilt eller tillsammans skapar bilder hos betraktaren. Ögat ser, hjärnan reagerar.
Bildinformation ska man se, därför kallar vi oss bildinfo.se